Αποτελέσματα προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) οργανικής θέσης δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Μοιράσου το άρθρο στο

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου