Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει η μέριμνα για: 

  • Την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της Υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης κ.λ.π.
  • Την τεχνική υποστήριξη και ασφάλεια του υλικού και του λογισμικού.
  • Τη διαχείριση και τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του εξοπλισμού (H/W) και του λογισμικού (S/W) και την συντήρηση αυτών.
  • Κάθε άλλη δραστηριότητα αναγκαία για την μηχανογραφική υποστήριξη της Υπηρεσίας.

Οργανογραμμα ΕΕΠ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου