Οι άνθρωποι που ανέδειξαν το ΕΕΠ

Οι Πρόεδροι του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, στη μεταπολεμική περίοδο, διαδραμάτισαν σπουδαίο ρόλο στην οργάνωση του θεσμού, στη συστηματοποίηση των προβλημάτων, στην επεξεργασία προτάσεων και στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Δύο απ’ αυτούς αναδείχθηκαν και σε βουλευτές. 

Ο Παναγ. Ζαμάνης (Πρόεδρος 1923 – 1925), ο Γ. Πλατανιώτης (Πρόεδρος 1925 – 1931), ο Δημ. Πετροπουλάκος (Πρόεδρος 1931 – 1952) και ο Γ. Πλατανιώτης (Πρόεδρος 1952 – 1960). Εξ’ άλλου ο Πειραιάς έχει παράδοση στην εκπροσώπηση των παραγωγικών τάξεων στη Βουλή. Αυτή την περίοδο ανεδείχθησαν 7 βουλευτές από τα Επιμελητήρια. 

Την περίοδο από το 1955 – 1960 επί προεδρίας Γ. Πλατανιώτη, εδραιώθηκε το ΤΕΒΕ, συντελείται ανασυγκρότηση του εμπορίου και της οικονομίας, ρυθμίζεται ευνοϊκά το πρόβλημα της επαγγελματικής στέγης.


© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου