Διοικητική Επιτροπή

Η Διοίκηση του Ε.Ε.Π. αποτελείται από αιρετά όργανα, τα οποία εκλέγονται ανά τετραετία, από τα «ταμειακά εντάξει» μέλη του Επιμελητηρίου και είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (41 μέλη) και η Διοικητική Επιτροπή (7 μέλη).

Ον/μο Ιδιότητα ΠΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
Βουτσινάς Ιωάννης
Πρόεδρος
Πειραιάς
Οικονομολόγος, Λογιστικό Γραφείο
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Α' Αντιπρόεδρος
Κορυδαλλός
Πρατήριο Υγρών Καυσίμων
Μίχας Λεωνίδας
Β' Αντιπρόεδρος
Ασπρόπυργος
Ασφαλιστικός Πράκτορας
Ντάφλος Χρήστος
Γενικός Γραμματέας
Ελευσίνα
Φροντιστήριο ΜΕ
Πέππα Ιφιγένεια
Υπεύθυνη Γ.Ε.ΜΗ &
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων
Ελευσίνα
Λογιστικό Γραφείο
Πολιτάκης Παύλος
Οικονομικός Επόπτης
Πειραιάς
Εμπ. Ενδυμάτων
Συξέρης Δημήτριος
Υπεύθυνος Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Επιχειρήσεων
Πόρος
Ινστιτούτο Αισθητικής
© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου