Τμήμα Τύπου, Εκδόσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων & Μελετών

Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία του Επιμελητηρίου και τις δημόσιες σχέσεις.

Οργανογραμμα ΕΕΠ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου