Επιμόρφωση Επαγγελματιών

Αγαπητοί Επαγγελματίες,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Ε.Π.), ως αρωγός πρωτοποριακών δράσεων, υλοποιεί μια σειρά σεμιναρίων πιστοποιημένης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ξεκινώντας με τα σεμινάρια εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, βάσει της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας της επαγγελματικής κατάρτισης, κατ’ άρθρο 65 του Ν.4497/2017 και σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. ΓΠ/20082/23.10.2012 Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2844/Β’/2012).

Το προτεινόμενο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό σεμινάριο (διάρκειας 120 ωρών), προετοιμάζει τον κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, που δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, να προχωρήσει στην απευθείας επαγγελματική επάρκεια του ΕΟΠΠΕΠ, μέσω εξετάσεων.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά πιστεύει ότι η αναβάθμιση υπηρεσιών είναι επιτακτική ανάγκη. Με σκοπό την έγκριτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και γενικότερης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, δημιουργεί βασικό πυλώνα που θα προάγει τη Δια Βίου μάθηση, μέσω πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης και τη διασύνδεση της αντιστοίχως με την Αγορά εργασίας.

Στοχεύειμέσω της προσφοράς στρατηγικών λύσεων, να δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον επαγγελματία στην Αγορά Εργασίας και γενικότερα το καλύτερο αποτέλεσμα στο κοινωνικό σύνολο.

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ε.Ε.Π. καθώς και οι σύζυγοι, οι συγγενείς ά και β΄ βαθμού θα τυγχάνουν ιδιαίτερης έκπτωσης.

Η υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων σε αυτή μας τη δράση, θα μας δώσει την ώθηση για ακόμα περισσότερες υλοποιήσεις ποιοτικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά

Ιωάννης Γερ. Βουτσινάς

Δράσεις Επιμόρφωσης

Επιλέξτε από την ακόλουθη λίστα τα διαθέσιμα σεμινάρια επιμόρφωσης για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή:

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ανηλίκων

 


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ε.Ε.Π.

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΤΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΣΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Π.
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Κ.Ε.Ε.Ε.
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Ε.Π.
  • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ε.Ε.Π.
  • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  •  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Ε.Π.
  • ΜΕΛΟΣ Γ.Σ. ΣΤΗΝ Κ.Ε.Ε.Ε.
  • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ε.Ε.Π.
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου