Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Στήριξης Οργάνων Διοίκησης

Το γραφείο αυτό έχει ως σκοπό την γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου.

Οργανογραμμα ΕΕΠ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου