Συνδρομές

Α.Ε. – ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

2019 102,40 
2018 102,40 
2017 102,40 
2016 102,40
2015 102,40

2014

217,09

2013

217,09

2012

214,02

2011

207,87

2010

197,63

2009

193,54

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

 • Αρχική καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ. (Εγγραφή) 10,00 €
 • Αρνητικά – Αυτοτελή πιστοποιητικά 10,24 €
 • Λοιπά πιστοποιητικά 5,12 €
 • Πιστοποιητικά για ασφαλιστικά ταμεία 10,24 €
 • Πιστοποιητικά από ΓΕ.ΜΗ. 5,00 €
 • Θεώρηση αντιγράφων 5,00 €
 • Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων καταβάλλουν το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
 • Έκδοση ταυτότητας διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση 10,00 €


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να πάρουν οι ήδη εγγεγραμμένοι πιστοποιητικό ή σφραγίδα πρέπει να έχουν εξοφλήσει οπωσδήποτε το προηγούμενο έτος.


Όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν τέλη χαρτοσήμου 2,4 %Ε.Π.Ε. – ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. – ΣΥΝΕΤ.ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 2019 71,68 
 2018 71,68 
 2017 71,68 
 2016 71.68
 2015 71,68

2014

132,10

2013

132,10

2012

130,05

2011

125,95

2010

119,81

2009

117,76

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

 • Αρχική καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ. (Εγγραφή) 10,00 €
 • Αρνητικά – Αυτοτελή πιστοποιητικά 10,24 €
 • Λοιπά πιστοποιητικά 5,12 €
 • Πιστοποιητικά για ασφαλιστικά ταμεία 10,24 €
 • Πιστοποιητικά από ΓΕ.ΜΗ. 5,00 €
 • Θεώρηση αντιγράφων 5,00 €
 • Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων καταβάλλουν το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
 • Έκδοση ταυτότητας διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση 10,00 €


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να πάρουν οι ήδη εγγεγραμμένοι πιστοποιητικό ή σφραγίδα πρέπει να έχουν εξοφλήσει οπωσδήποτε το προηγούμενο έτος.


Όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν τέλη χαρτοσήμου 2,4 %O.E. – E.E. – ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

2019  51,20 
2018  51,20 
2017 51,20
2016  51,20
 2015  51,20

2014

100,35

2013

100,35

2012

98,30

2011

95,23

2010

90,11

2009

88,06

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

 • Αρχική καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ. (Εγγραφή) 10,00 €
 • Αρνητικά – Αυτοτελή πιστοποιητικά 10,24 €
 • Λοιπά πιστοποιητικά 5,12 €
 • Πιστοποιητικά για ασφαλιστικά ταμεία 10,24 €
 • Πιστοποιητικά από ΓΕ.ΜΗ. 5,00 €
 • Θεώρηση αντιγράφων 5,00 €
 • Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων καταβάλλουν το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
 • Έκδοση ταυτότητας διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση 10,00 €


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να πάρουν οι ήδη εγγεγραμμένοι πιστοποιητικό ή σφραγίδα πρέπει να έχουν εξοφλήσει οπωσδήποτε το προηγούμενο έτος.


Όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν τέλη χαρτοσήμου 2,4 %
ΑΤΟΜΙΚΗ

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 2019 20,48
 2018 20,48
 2017 20,48 
 2016 20,48
 2015 20,48

2014

56,32

2013

56,32

2012

55,30

2011

53,25

2010

50,18

2009

49,15

 

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

 • Αρχική καταχώριση στο ΓΕ.ΜΗ. (Εγγραφή) 10,00 €
 • Αρνητικά – Αυτοτελή πιστοποιητικά 10,24 €
 • Λοιπά πιστοποιητικά 5,12 €
 • Πιστοποιητικά για ασφαλιστικά ταμεία 10,24 €
 • Πιστοποιητικά από ΓΕ.ΜΗ. 5,00 €
 • Θεώρηση αντιγράφων 5,00 €
 • Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων καταβάλλουν το 1/2 της οικείας συνδρομής της έδρας της επιχείρησης
 • Έκδοση ταυτότητας διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση 10,00 €


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να πάρουν οι ήδη εγγεγραμμένοι πιστοποιητικό ή σφραγίδα πρέπει να έχουν εξοφλήσει οπωσδήποτε το προηγούμενο έτος.


Όλα τα παραπάνω ποσά περιλαμβάνουν τέλη χαρτοσήμου 2,4 %

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου