Ιστορικό Σήματος

Ορόσημο της Ιποδαμείας Αγοράς, από τη μορφή των γραμμάτων χρονολογείται πριν από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. και συνδέεται με την οριοθέτηση του Πειραιά από τον Ιππόδαμο το Μιλήσιο. 

Οριοθέτηση των λειτουργιών II ορθολογική οργάνωση του αστικού χώρου, αυτό που κατά τον “Αριστοτέλη αποτέλεσε την ιστορική συμβολή του Ιπποδάμου στην πολεοδομία, συνίστατο στο βασικό διαχωρισμό και τη σαφή οριοθέτηση των δημοσίων, ιδιωτικών και ιερών χώρων” ο Ιππόδαμος ο γιος του Ευρυφώντος από τη Μίλητο είναι αυτός που επινόησε τη διαίρεση των πόλεων και χώρισε τον Πειραιά. 

Διαφωτιστική για τον τρόπο οριοθέτησης του Πειραιώς από τον Ιππόδαμο είναι η σειρά των λίθινων οροσήμων (όρων), που παλαιογραφικά μπορούν να συνδεθούν με την χάραξη του Πειραιώς. Έτσι, ανάμεσα στους αρχαιότερους όρους είναι αυτοί που καθόριζαν απλώς το δημόσιο χώρο, αυτόν που απαρχής-προ της επεμβάσεως του Ιπποδάμου- προορίζονταν για τις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου της Ζέας : από τεσδε τεσ οδό προς το λιμένος πάν δεμέσιον εστι (από αυτό το δρόμο και πέρα όλα είναι δημόσιο κτήμα) ίσως και τα ορόσημα των συνοικιών (αχρι τες οδο τεσδε το αστυ τειδε νενεμεται, αρχι τεσδε τεσ οδο τειδε Μουνιχίας εστε νεμεσις). Ακολούθησαν τα ορόσημα των συγκεκριμένων δημοσίων χώρων του ναυστάθμου και του εμπορίου, στα οποία ήδη αναφερθήκαμε και της αγοράς, προφανώς της Ιπποδαμείας (αγοράς όρος). 


© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου