Διοίκηση

Η Διοίκηση του Ε.Ε.Π. αποτελείται από αιρετά όργανα, τα οποία εκλέγονται ανά τετραετία, από τα «ταμειακά εντάξει» μέλη του Επιμελητηρίου και είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (41 μέλη) και η Διοικητική Επιτροπή (7 μέλη).

Για να δείτε τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου πατήστε εδώ.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟΥ© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου