Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για τα ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Μοιράσου το άρθρο στο

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Αγαπητό Μέλος,

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο των ανταποδοτικών Υπηρεσιών που παρέχει προς τα Μέλη του, με γνώμονα πάντα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, την κατατοπιστική εξυπηρέτηση και εν γένει το συμφέρον των επιχειρήσεων, σας γνωστοποιεί ότι επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην Νομοθεσία για το Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά όλες τις επιχειρήσεις με την ψήφιση του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/07-04-2022) για τις οποίες θα ενημερώνεστε προσηκόντως με κάθε πρόσφορο μέσο.

Με την εξ’ αντικειμένου ευσυνειδησία που πρέπει να διακατέχει έναν Πρόεδρο Επιμελητηρίου που τον έχουν επιλέξει οι συνάδελφοί του να βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση, αλλά και την απόλυτη κατανόηση και γνώση που έχω για την προσπάθεια και τον αγώνα  του κάθε επαγγελματία ξεχωριστά, επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω ότι, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που αφορούν τα υποκαταστήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/07-04-2022) ορίζεται ότι τα υποκαταστήματα έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., προβλέποντας μάλιστα και σχετικές διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη σχετικής εγγραφής. Προκειμένου λοιπόν η επιχείρησή σας να είναι σύννομη με τις πρόσφατες αλλαγές της νομοθεσίας, αλλά και να αποφύγετε τυχόν διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 παρ. 1β του Ν. 4919/2022 και προβλέπει ότι «για παραβάσεις του άρθρου 16, σχετικά με την παράλειψη εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ», παρακαλούμε εφόσον διατηρείτε υποκαταστήματα στην ημεδαπή να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες,

⇒ είτε κάνοντας χρήση των ψηφιακών απομακρυσμένων υπηρεσιών του επιμελητηρίου μέσω του https://echamber.eep.gov.gr  (αναλυτικός οδηγός e-Επιμελητήριο για ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ),

⇒ είτε με ηλεκτρονική αποστολή, με θέμα τον ΑΦΜ της επιχείρησης στο eepir@otenet.gr

  • Εάν διατηρείτε ατομική επιχείρηση να μας αποστείλετε τη σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την έναρξη του/των υποκαταστήματος/των σας, ή από την ηλεκτρονική σελίδα της ΑΑΔΕ ⇒ myAADE ⇒ Στοιχεία επιχείρησης,
  • εάν η επιχείρησή σας είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει:

α) εφόσον στο υφιστάμενο καταστατικό προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστήματος να μας προσκομίσετε τη σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) σας για την έναρξη του/των υποκαταστήματος/των ή από την ηλεκτρονική σελίδα της ΑΑΔΕ ⇒ myAADE ⇒ Στοιχεία επιχείρησης ή

β) εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για ίδρυση υποκαταστήματος στο υφιστάμενο καταστατικό σας θα πρέπει πρώτα να προβείτε σε σχετική τροποποίηση του καταστατικού και εν συνεχεία να προσκομίσετε τη σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) σας για την έναρξη του/των υποκαταστήματος/των.

Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως μορφής επιχειρήσεως θα πρέπει να καταβάλετε το σχετικό τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ ύψους 10,00€.

Η διαδικασία αυτή αφορά και τα ενεργά υποκαταστήματα, καθώς και τα υποκαταστήματα που είχαν κάνει έναρξη εγκατάστασης στο παρελθόν και έχουν πλέον κάνει διακοπή εγκατάστασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η υποχρέωση των ενεργειών που περιγράφονται παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η μητρική σας επιχείρηση ανήκει στο Επιμελητήριό μας και διατηρείτε υποκατάστημα στο πεδίο αρμοδιότητας άλλου Επιμελητηρίου/ ή νομού.

  • Εάν έχετε διακόψει την δραστηριότητα υποκαταστήματος και δεν την έχετε δηλώσει στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, παρακαλούμε να σταλεί η σχετική βεβαίωση μεταβολής εργασιών (μη) φυσικού προσώπου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού) σας για την κατάργηση του/των υποκαταστήματος/των, και έτσι να πάψετε να χρεώνεστε με παρελθοντικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. και με υφιστάμενες επιμελητηριακές συνδρομές.

Εάν δεν έχετε τη σχετική βεβαίωση μεταβολής υποκαταστήματος (π.χ. διακοπή), μπορείτε να κάνετε αίτημα ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ και να σας αποσταλεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Κάνετε είσοδο ⇒ https://www1.aade.gr/gsisapps5/myaade/#!/arxiki ⇒ Εισαγωγή κωδικών taxis ⇒ Τα αιτήματά μου

ΒΗΜΑ 1: Νέο αίτημα ⇒ Επόμενο

ΒΗΜΑ 2: Για εμένα ⇒ Επόμενο

ΒΗΜΑ 3: Επιλέγετε: Υπηρεσία (αρμόδια Δ.Ο.Υ.), Θεματική Ομάδα (Μητρώο), Διαδικασία (Επανεκτύπωση βεβαιώσεων Μητρώου), Τμήμα (Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης) ⇒ Επόμενο

ΒΗΜΑ 4: Στο πεδίο Αίτημα, αναφέρετε συγκεκριμένα τη μεταβολή που σας αφορά (π.χ. Αιτούμαι όπως μου χορηγήσετε τη διακοπή υποκαταστήματος με διεύθυνση εγκατάστασης …… και είδος  εγκατάστασης (αποθήκη, γραφείο, υποκ/μα κ.λ.π.)) …… ⇒ Προεπισκόπηση ⇒ Υποβολή.

Παρακολουθείτε την εξέλιξη της πορείας του αιτήματος εδώ ⇒ https://www1.aade.gr/saadekef/eticketaade/minimata

Είναι απαραίτητο κάθε ατομική επιχείρηση ή κάθε νομικό πρόσωπο να προσκομίσει την παραπάνω βεβαίωση μεταβολής από την Δ.Ο.Υ., ηλεκτρονικά από την εφαρμογή myAADE, είτε για τα ενεργά υποκαταστήματα, είτε για όσα υποκαταστήματα είχαν κάνει έναρξη στο παρελθόν και έχουν πλέον διακόψει.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θα πρέπει κάθε φορά που προβαίνετε σε ίδρυση νέου υποκαταστήματος να ακολουθείτε την ως άνω διαδικασία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 4919/2022. Το κάθε υποκατάστημα λαμβάνει ξεχωριστό αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. που καταχωρείται και δημοσιοποιείται στο μητρώο Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 1α του Ν. 4919/2022.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές της νομικής μορφής της επιχείρησής σας μπορείτε να καλέσετε στο 210-4121503 * 19 (κα. Ιωάννα Βέλλα) καθώς και για εξειδικευμένες ερωτήσεις να επικοινωνήσετε με τη δικηγόρο ΓΕΜΗ του ΕΕΠ Θεοδώρα Γ. Αρβανιτάκη στο email: theoarvanitaki@eep.gov.gr.

Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται στο πλαίσιο της παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη προστατεύοντας τα από την επιβολή δυσβάστακτων κυρώσεων και παραμένοντας σταθερά και έμπρακτα στο πλευρό των επιχειρήσεων-μελών του, με απώτερο σκοπό την προστασία, ενίσχυση, προβολή και εδραίωση κάθε επιχείρησης-μέλους μας στον επιχειρηματικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις χρειαστείτε.

 

                                                                         Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

                                                                                Ο Πρόεδρος του ΕΕΠ

 

                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου