Διαφάνεια

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του Επιμελητηρίου. Η διαφάνεια στις διαδικασίες είναι βασικό μέλημα της διοίκησης του Επιμελητηρίου και για τον σκοπό αυτό στην ενότητα αυτή δημοσιεύεται κάθε σχετικό έγγραφο έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο από κάθε μέλος του Επιμελητηρίου. Επιλέξτε την σχετική ενότητα στη συνέχεια για να πλοηγηθείτε.

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου