Εκπαίδευση στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αφορούν στον COVID-19 και εγκρίθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι των τουριστικών επιχειρήσεων στο πεδίο αρμοδιοτήτων τους, ενώ παράλληλα η διοίκηση/ διεύθυνση των επιχειρήσεων αναπτύσσει σχέδιο δράσης και επιμέρους πρωτόκολλα για κάθε τμήμα των καταλυμάτων.
 
Περιγραφή Προγράμματος
Το σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους τουριστικών καταλυμάτων, ώστε να είναι σε θέση να τηρούν ορθά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τον τρόπο διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19. Βάσει της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 1881/29-5-2020, δύναται αρχικά να εκπαιδευτεί μόνο ένας συντονιστής
  • Ανά τμήμα (για καταλύματα άνω των 50 δωματίων) ή
  • Ανά κατάλυμα (για καταλύματα κάτω των 50 δωματίων)
και στη συνέχεια αυτός να εκπαιδεύσει το υπόλοιπο προσωπικό.
 
Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι
  • Σύγχρονη και Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση (e-learning) οπότε κάθε εκπαιδευόμενος/η θα συνδεθεί μέσω Η/Υ & internet, από τον χώρο του.
 
 
Η εκπαίδευση από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά περιλαμβάνει ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες:
  • Τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού
  • Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του ξενοδοχείου και των ίδιων των πελατών
  • Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωσης ασθένειας από το προσωπικό
  • Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας
  • Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών
  • Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού αναφορικά με επιμελή και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα και υγιεινή της αναπνοής
  • Διατήρηση αρχείων εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης της πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο
 
Μετά την εκπαίδευση και σύμφωνα με το σχέδιο δράσης κάθε επιχείρησης, θα αποτυπώνεται ότι το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο στην τήρηση του πρωτοκόλλου, με αναφορά των στοιχείων των εκπαιδευομένων, της διάρκειας και του τρόπου εκπαίδευσης. Θα παραδοθεί από τον εκπαιδευτικό φορέα, βεβαίωση παρακολούθησης σε κάθε εκπαιδευόμενο/η, μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 
Οι υπεύθυνοι κάθε Μη-Κύριου Καταλύματος, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, καλούνται να πραγματοποιήσουν επανέκδοση του σήματος Health First για την τουριστική περίοδο 2021, υποβάλλοντας εκ νέου δήλωση συμμόρφωσης, ανεξάρτητα αν είχαν υποβάλλει δήλωση το 2020. Η διαδικασία γίνεται στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού: https://www.healthfirsttourism.gr/ Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν αναλυτικά τα Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου  βάσει των οποίων ρυθμίζονται οι απαραίτητες προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (ΚΥΑ 6632/16-4-2021, ΦΕΚ Β’ 1632).για το 2021.

Mε την ολοκλήρωση της εγγραφής θα σας αποσταλεί email με τα αναλυτικά στοιχεία για τις διαδικασίες σύνδεσης και παρακολούθηση του σεμιναρίου.

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου