Άδειες – Ανανέωση Αδειών Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή

Μοιράσου το άρθρο στο

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι,

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας υπενθυμίσω ευγενικά την αναγκαία ανανέωση της Άδειας που σας έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο με ισχύ έως 31.12.2021 έως την 31η Μαρτίου 2022.

Με την έγκαιρη και έγκυρη εξυπηρέτησή σας από το Ε.Ε.Π., των υπηρεσιών e-Επιμελητήριο αλλά και επισκεπτόμενος τις υπηρεσίες μας,  έχετε την δυνατότητα γρήγορα, ανέξοδα και έγκυρα να ανανεώσετε την Άδειά σας, τηρούμενων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4583/2018, αποφεύγοντας μια ενδεχόμενη διαγραφή σας από το ειδικό μητρώο και την κοινοποίησή της εντός 30 ημερών στην ΤτΕ, σύμφωνα με την ρητή υποχρέωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου.

Ειδικότερα:

i) Για τη διατήρηση (ανανέωση) της αδείας που σας έχει χορηγήσει το Επιμελητήριο με ισχύ έως 31.12.2021, θα πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/03/2022 να υποβάλλετε:

  • Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση
  • Βεβαίωση αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη διακοπής εργασιών (δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης TAXISNET)
  • Βεβαίωση παρακολούθησης 15ωρης εκπαίδευσης/σεμιναρίων προηγούμενου έτους

—> είτε ηλεκτρονικά μέσω των απομακρυσμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-Επιμελητήριο) http://echamber.eep.gov.gr/eChamber/login.php.

Στην φόρμα εισόδου, βάζετε τον αριθμό μητρώου και το PIN που επιθυμείτε, επιλέγετε αιτήσεις >> νέα αίτηση >> έναρξη διαδικασίας >> αίτηση ανανέωσης αδείας ασφαλιστή.

—> είτε να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας.

Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω covid, σας προτείνουμε να κάνετε χρήση των απομακρυσμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ii) Για διευκόλυνση της Υπηρεσίας στην επικαιροποίηση των στοιχείων  σας (ατομικές επιχειρήσεις), παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας..

iii) Επιπλέον οι μεσίτες ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων πρέπει να υποβάλλουν πίνακα κατανομής των δραστηριοτήτων τους ανά ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, κατά τα τρία προηγούμενα έτη.

iv) Υπενθυμίζεται τέλος, ότι θα πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/03/2022, να υποβάλλετε τη βεβαίωση επαγγελματικής αστικής ευθύνης (ανανέωση συμβολαίου) προκειμένου να διατηρηθεί η εγγραφή σας στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Αν το συμβόλαιο της αστικής ευθύνης έχει ήδη υποβληθεί και είναι σε ισχύ, δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή.

v) Η παραλαβή της βεβαίωσης διατήρησης εγγραφής (αδείας) γίνεται ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΙΣΧΥ:

—> Από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά

Σε περίπτωση μη δυνατότητας ηλεκτρονικής παραλαβής :

—> Από τον ενδιαφερόμενο προσκομίζοντας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή κράτους – μέλους του Ε.Ο.Χ.

—> Από άλλο πρόσωπο έπειτα από προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από gov.gr καθώς και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου της ως άνω υπεύθυνης δηλώσεως από gov.gr.

Επιπροσθέτως σας συστήνω την παραλαβή ταυτότητας (κάρτας) ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που εκδίδει προς εξυπηρέτησή  σας η Υπηρεσία μας, η οποία και σας προσφέρει έγκυρη διαπίστευση της επαγγελματικής σας ιδιότητας στα πλαίσια των κανόνων λειτουργίας της αγοράς.

Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη φωτογραφίας σε μορφή .jpeg & αντίστοιχο κόστος 10 €.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα Μητρώου – υπεύθυνη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση κα. Πεπονή Σταυρούλα: 210.4121503  εσωτ. 12 – e mail : stpeponi@eep.gov.gr

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Π.

Ιωάννης Γερ. Βουτσινάς

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου