Αλλαγή νομοθεσίας για τη χρονική διάρκεια των εταιρειών Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.

Μοιράσου το άρθρο στο

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Αγαπημένο μας μέλος,

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του και με γνώμονα πάντα την ορθή ενημέρωση, την κατατοπιστική εξυπηρέτηση και το εν γένει ενδιαφέρον του προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, σας γνωστοποιεί ότι τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των νόμων 3190/1955 (Α’ 91) και 4072/2012 (Α’ 86), σχετικά με τη παρέλευση του χρόνου διάρκειας των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.).

Ειδικότερα, με το προϋφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς τόσο στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης όσο και στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, ένας εκ των λόγων λύσης της εταιρείας ήταν η παρέλευση του ορισμένου χρόνου διάρκειας αυτής (προηγούμενο άρθρο 44 του Ν. 3190/1955 για τις Ε.Π.Ε. όπως ίσχυε και προηγούμενο άρθρο 103 του Ν. 4072/2012 όπως ίσχυε για τις Ι.Κ.Ε.), με αποτέλεσμα οι ως άνω νομικές μορφές εταιρειών να είχαν την υποχρέωση να προβαίνουν εγκαίρως σε τροποποίηση των καταστατικών τους αναφορικά με το χρόνο διάρκειας της εταιρείας τους (παράταση), προκειμένου να μην τεθούν σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, χωρίς να το επιθυμούν.

Πλέον, με το ν. 4872/2021 (ΦΕΚ Α’ 247/10-12-2021) η παρέλευση του ορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας (για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) δεν συνιστά λόγο λύσης της εταιρείας. Κατά την διαδικασία της επικαιροποίησης του αρχείου του Επιμελητηρίου μας διαπιστώσαμε πως η επιχείρησή σας έχει ορίσει στο καταστατικό της ορισμένο χρόνο διάρκειας αυτής. Στα πλαίσια λοιπόν των ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις πρόσφατες αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη παρέλευση του χρόνου διάρκειας των εταιρειών με νομική μορφή Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. στα άρθρα 50 έως 55 του ν. 4872/2021 τα οποία επηρεάζουν και την επιχείρησή σας, καθώς προβλέπουν ότι:

  • Η διάρκεια και των δύο εταιρικών μορφών  Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. μπορεί πλέον να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
  • Για όσες εταιρείες έχουν επιλέξει διάρκεια ορισμένου χρόνου, η διάρκεια θα μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου, εκτός εάν οι εταίροι αποφασίσουν τη λύση τους.

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών:

  1. Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση για τις Ε.Π.Ε. που είχαν επιλέξει στο καταστατικό τους διάρκεια αορίστου χρόνου, να τροποποιήσουν το καταστατικό τους (είχε τεθεί σχετική προθεσμία έως τις 31-12-2021 με το άρθρου 12 του ν. 4541/2018 αλλά καταργήθηκε εν συνεχεία με το άρθρο 55 του ν. 4872/2021).
  2. Δεν υφίσταται συνολικά για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. η υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού  κάθε φορά που λήγει η διάρκεια τους, εκτός αν οι εταίροι επιθυμούν τη λύση της εταιρείας, οπότε θα πρέπει να  λαμβάνουν  τη σχετική απόφαση.

Ωστόσο, μετά την εφαρμογή του ν. 4872/2021 τυχόν εταιρίες (Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) που αντιμετωπίζουν ζητήματα στις συναλλαγές τους με πιστωτικά ιδρύματα ή τρίτους ενδιαφερόμενους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την επίλυση τυχόν ζητημάτων που έχουν προκύψει πριν αναγκαστούν να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς παραμένει σταθερά  στο πλευρό των επιχειρήσεων-μελών του και  γι’ αυτό το σκοπό προβαίνει σε ενημέρωση οποιασδήποτε πρόσφατης αλλαγής του εταιρικού δικαίου που επηρεάζει το νομικό καθεστώς των επιχειρήσεων-μελών του, προκειμένου να ενισχυθεί  η ανάπτυξη τους και να ελαφρυνθεί  η λειτουργία τους από περιττά διοικητικά και οικονομικά βάρη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές της νομικής μορφής της επιχείρησής σας, μπορείτε να καλέσετε στο 210 4121503 * 19 κα Βέλλα Ιωάννα καθώς και για εξειδικευμένες ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη δικηγόρο ΓΕΜΗ του Ε.Ε.Π. Θεοδώρα Γ. Αρβανιτάκη στο email: theoarvanitaki@eep.gov.gr

Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται στα πλαίσια της παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη μας, με απώτερο σκοπό την προστασία, ενίσχυση, προβολή και εδραίωση της κάθε επιχείρησης – μέλους μας στον επιχειρηματικό κλάδο που δραστηριοποιείται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις χρειαστείτε.

 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ε.Ε.Π.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου