Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Μοιράσου το άρθρο στο

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά υλοποιεί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), μέσω εξετάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83Α/11.5.2016).

Η πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας είναι «μια οριζόντια δεξιότητα». Σημειωτέον ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητα τους (γραφίστας, λογιστής κλπ), αλλά μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας πιστοποιούνται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Η πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια από 1/9/2019 αποτελεί προϋπόθεση, προκειμένου ο  εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από Δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης (Πανεπιστήμια, ΚΕΚ), που χρηματοδοτούνται  από το νέο ΕΣΠΑ και τους Ευρωπαϊκούς πόρους. Άρθρο 78 παρ.4 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α114).

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, πρωτοπορεί και στοχεύει με την υλοποίηση των σεμιναρίων, στην ουσιαστική προετοιμασία υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων, για τις απευθείας εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους, από όλους τους κλάδους και ειδικότητες, που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, αλλά δε διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016 – ΦΕΚ Α’ 83/11-5-2016).  Οι απόφοιτοι του προγράμματος οδηγούνται απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα  διαπραγματεύεται σε βάθος τα θέματα θεωρητικής αξιολόγησης του ΕΟΠΠΕΠ, σύμφωνα με την τράπεζα θεμάτων και πραγματοποιείται στοχευμένη ανάλυση στο πεδίο της μικροδιδασκαλίας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της πρακτικής αξιολόγησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Η διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων, είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιημένου Επαγγελματικού Περιγράμματος Εκπαιδευτή Ενηλίκων και σε αντιστοιχία με το Πλαίσιο Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία απευθείας πιστοποίησης πραγματοποιείται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης και δικαιολογητικών από τους υποψηφίους (portfolio) στον ΕΟΠΠΕΠ κι εφόσον κριθούν έτοιμοι και ικανοί. Η διαδικασία περιλαμβάνει γραπτή εξεταστική δοκιμασία και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας.

Παροχές Σεμιναριακού Προγράμματος του ΕΕΠ (διάρκειας 120 ωρών)

•  Βεβαίωση Παρακολούθησης.

• Ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

•  Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

•  Υλοποίηση  Σχεδιασμός και Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών.

• Προετοιμασία υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων για τις απευθείας εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο professionaledu@eep.gov.gr ή στο τηλέφωνο 210 4121503.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και άμεσα οι συνεργάτες μας, θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

    Είστε Μέλος του ΕΕΠ; (απαραίτητο)
    ΝαιΌχι

    © 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου