Δελτίο τύπου τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. μηνός Απριλίου 2018

Μοιράσου το άρθρο στο

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Στη τακτική συνεδρίαση της 30 Απριλίου 2018 υπό την προεδρία του Προέδρου κ. Ιωάννη Γερ. Βουτσινά, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία, τον Οικονομικό ΑπολογισμόΙσολογισμό του οικονομικού έτους 2017, καθώς και την Δραστηριότητα-Απολογισμό Δράσης 2017, ως τυπική πράξη αφού αφορά έργο της απελθούσας Διοίκησης. Η νέα Διοίκηση στοχεύει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του έργου που θα παραχθεί.

Στη συνέχεια μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) Εγκρίθηκε η καταβολή συνδρομών ετών 2014-2017 του Ε.Ε.Π. στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.).

2) Ορίσθηκε εκπρόσωπος μας στον ως άνω φορέα η κα Βασιλική (Λίλιαν) Γιαννιού με αναπληρώτρια
την κα Ρωξάνη Μπουρδάκου, με το σκεπτικό της Διοίκησης του Επιμελητηρίου να ενεργοποιούνται και άτομα εκτός Δ.Σ. με απώτερο σκοπό να κρατηθούν κοντά στον θεσμό , να εκπροσωπούνται όλοι οι κλάδοι και να συμμετέχουν από την θέση αυτή και στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να υπάρχει μια αμφίδρομη πληροφόρηση και επικοινωνία για το καλό των μελών του Επιμελητηρίου.

3) Ορίσθηκαν Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου στην Εθνική Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) σαν Τακτικοί α) ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Ιωάννης Βουτσινάς και β) Ο κος Γεώργιος Ανδρέου (μέλος Δ.Σ.) με αναπληρωτές αντίστοιχα το μέλος του Επιμελητηρίου κος Πατιστής Νικόλαος και η κα Νικολάου Μαρία (μέλος Δ.Σ.).

4) Ορίσθηκαν Εκπρόσωποι μας για τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού: α) Π.Ε. Πειραιά, τακτικός ο κος Γεώργιος Χασιακής (Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών) με αναπληρώτρια την κα Μαρία Δασκαλάκη (μέλος Δ.Σ.) και β) ΠΕ Νήσων τακτικός ο κύριος Πρωτοψάλτης Μιχαήλ (μέλος Δ.Σ.) με αναπληρώτρια την κα Αλεξάνδρα Παντελάρου (μέλος Δ.Σ. και αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών) .

Τέλος ενημερώθηκε το Δ.Σ. για την αποστολή σχολιασμού και θέσεων του Ε.Ε.Π. επι του κειμένου «Κύριοι Άξονες για το μεταφορικό ισοδύναμο» του Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Επίσης αξιοποιώντας την πρότερη θητεία του ως Πρόεδρος του ΕΟΠΠΕΠ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Ιωάννης Βουτσινάς αναφέρθηκε στην δρομολόγηση της στρατηγική ένταξης του Επιμελητηρίου σε ότι αφορά τη διαδικασία σεμιναριακής εκπαίδευσης & κατάρτισης, που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδρομή πιστοποίησης-εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης, μέσω εξετάσεων που διοργανώνονται από τον ΕΟΠΠΕΠ.

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου