Θέση της επιχείρησής σας σε κατάσταση Αναστολής Καταχώρησης

Μοιράσου το άρθρο στο

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email

Αγαπητά μας Μέλη,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επιχείρησή σας τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναστολής καταχωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α 71/07-04-2022), καθώς δεν έχετε προβεί σε δημοσίευση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τη θέση της επιχείρησής σας σε διαδικασία εκκαθάρισης και ύστερα από την άπρακτη παρέλευση των  δέκα (10) εργάσιμων ημερών που τέθηκε σε εσάς προκειμένου να προβείτε στις αναγκαίες καταχωρήσεις ή να απευθυνθείτε με αίτηση στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ.  ώστε να εκθέσετε τους λόγους για τους οποίους η εταιρία σας δεν έπρεπε να τεθεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων.

Ως εκ τούτου, προκειμένου να αρθεί η αναστολή καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να προβείτε άμεσα στις αναγκαίες καταχωρίσεις, ήτοι στη δημοσίευση ισολογισμού έναρξης ή/και περαίωσης της εκκαθάρισης. Για το σκοπό αυτό παραμένει ενεργή στο πληροφοριακό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. η δυνατότητα υποβολής αποκλειστικά και μόνο των σχετικών αιτήσεων.  Εναλλακτικά έχετε την δυνατότητα να αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα (αίτηση καταχώρησης, ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης ή/και απόφαση για έγκριση ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης και ισολογισμό πέρατος εκκαθάρισης) με ηλεκτρονική αποστολή στο eepir@otenet.gr, με θέμα αναστολή καταχώρησης και τον ΑΦΜ της επιχείρησης.

Τέλος, σας επισημαίνετε ότι πέραν της αναστολής καταχώρισης, από την 1η Οκτωβρίου 2022 (παρ. 4, του άρθρου 64, του ν. 4919/2022) θα τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 50 του ίδιου νόμου και συνεπώς σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των υπόχρεων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις -πρόστιμα.

Με την εξ αντικειμένου ευσυνειδησία που με διακατέχει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου, μέσα από τα πλαίσια των καθηκόντων μου ως Προέδρου του Ε.Ε.Π., νιώθω την έντονη ανάγκη να σας ενημερώσω για την κατάσταση αναστολής καταχωρήσεων και τους τρόπους άρσης αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές αλλαγές μπορείτε να καλέσετε στο 210-4121503 * 19 (κα. Ιωάννα Βέλλα) ή * 13 (κα. Κατερίνα Λάμπρου) καθώς και για εξειδικευμένες ερωτήσεις να επικοινωνήσετε με τη δικηγόρο Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Ε.Π. Θεοδώρα Γ. Αρβανιτάκη στο email: theoarvanitaki@eep.gov.gr. Στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις χρειαστείτε.

Η παρούσα επιστολή αποστέλλεται στο πλαίσιο της παροχής ανταποδοτικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου προς τα μέλη μας και με απώτερο σκοπό την προστασία, ενίσχυση, προβολή και εδραίωση κάθε επιχείρησης – μέλους μας στον επιχειρηματικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται.

 

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ  

© 2019 – Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά | Πολιτική Απορρήτου